MOTIVISATI DECU DA BUDU U POKRETU

Tenis je igra ekstremnog atletizma.

Znamo da je pre puberteta veoma važno razviti osnovne kretne veštine koje će podržati uspešno igranje tenisa.

EVOLUTION sistem motoričkog razvoja motiviše decu da budu aktivna i u pokretu.

Kroz timsko takmičenje razvijamo pet osnovnih motoričkih veština koje utiču da su deca stalno u pokretu. Na ovaj način motivišemo ih da konstantno rade i razvijaju svoje veštine. Deca počinju da igraju sa svojim drugarima i dodatno vežbaju. To ih motiviše da budu stalno u pokretu i postaju još bolji i uspešniji.

Naravno, veliku ulogu u motivaciji imaju i naši treneri koji usmeravaju decu na ovaj deo razvoja, omogućujući im još kvalitetniji napredak na teniskom terenu.

Motoričke veštine su takođe od vitalnog značaja za uzrast od 10 godina.

U ovom uzrastu mozak počinje da pravi nesvesne izbore, koji će obeležiti fizičke sposobnosti za čitav život. To je biološki proces koji znači da će deca koja razviju motoričke veštine biti sposobna da prenesu veštine i u druge sportove.