Dečiji tenis - Evolution Kids Tennis

Evolution Kids Tennis je kompletan program za teniski razvoj i edukaciju dece.

Namenjen je uzrastu od 6. do 10. godine. Kombinacija ekspertskih instrukcija omogućuje da mladi igrači razvijaju sve veštine koje su potrebne za postizanje odličnih rezultata.

Program obuhvata razvoj taktičko-tehničkih, motoričkih i takmičarskih veština, nadzora vežbanja, kao i interesantnih aktivnosti i takmičenja.

Evolution program kreira pozitivno i razvojno tenisko okruženje. Jedinstvenost programa jeste u tome što je sva pažnja usmerena na decu, njihove mogućnosti i razvoj. Kroz takmičenja učimo decu kako da se nose sa problemima. Edukacija novih veština omogućuje im da uspešnije igraju tenis. Pravilnim vežbanjem i radom deca stiču navike i nauče da poštuju određena pravila.

U okviru dela programa za socijalizaciju pomažemo im u stvaranju novih prijateljstava.

Programom za podršku roditeljima pomažemo roditeljima da razumeju kako njihova deca napreduju na svom razvojnom putu i koja je krajnja destinacija njihovog puta.

Faze EKT programa

EKT program obuhvata 6 faza.

Deca su grupisana po svojim sposobnostima i dobijaju detaljan nastavni plan i program. Sve aktivnosti i treninzi se ažuriraju putem našeg sistema „Kartica sa zadacima“. Na ovaj način i deca i roditelji tačno znaju na čemu deca rade i kako napreduju.

Kroz program smo postavili razvojni redosled taktičkih, tehničkih, motoričkih i mentalnih veština vodeći računa da će ih dete savladati u optimalnom trenutku svoje spremnosti da ih prihvate. Ne kreiramo da učenje bude lakše, već da se efikasnije savlada više veština na svakom nivou razvoja.

EKT program je zasnovan na jedinstvenom skupu taktičkih misija i podržan obukom tehnika koje čine da njihovo ispunjenje postane stvarnost. Mladi igrači svakom zadatku pristupaju sa većim razumevanjem igre i motivacijom koja čini tenis inspirativnim i uzbudljivim sportom.

ITF Tennis 10s

EKT u potpunosti podržava i koristi na odgovarajući način opremu kako je definisano ITF pravilima tenisa. Definicije nivoa "crveni, narandžasti i zeleni" sada se često koriste širom sveta. Verujemo da je edukacija dece uz korišćenje ovih alata sjajna pomoć u pronalaženju odgovarajućeg nivoa za svakog igrača.

EKT koristi mešoviti sistem koji obrazuje igrače koristeći različite veličine loptica, reketa i terena. Na ovaj način, razvojni program omogućuje svakom detetu da nauči pravu veštinu u pravo vreme.